تور مجازی کاشی مرجان
  • slidebg1
    Nublado
  • slidebg1
    Oxide
  • slidebg1
    Bergamo

لیست نمایندگان کاشی مرجان در کشور عراق

# کشور شهر نام فروشگاه نام نماینده آدرس
1 عراق Basra Rawan Company Mr. Ali HABEEB SAEED AL-SADOON New Mishraq Street, Ali Ibn Musa Reza (AS)
2 عراق Diyaleh & Baghdad Al-Sadegh co Mr. Osama Amer Al-sadegh co, Tabou St, Dialeh, Iraq
3 عراق Erbil DLBeen co Mr Aziz Rasoul DLBeen Co, Erbil, Iraq
4 عراق Najaf Etemad Trading Mr Nasim al hashemi Alhazem Alakhzer Street,Al Adalah District, Najaf, Iraq
5 عراق Samawa Jawaharat Samawa co. Mr. Mansour Jawaharat Samawa co. , Alkornesh St., Samawa - Iraq.
6 عراق Slah Al Deen Jawharat Balad Mr. Sajjad Basim Mohammed Jawharat Balad, Seyed Mohammad st. , slah Al Deen , Iraq.
7 عراق Sulaymaniyah Marjan Tile Mr. Kamal Hassan Sharif Road Arbet , Next to Zhale Oil Exhibition, Marjan Tile.