تور مجازی کاشی مرجان
  • slidebg1
    Nublado
  • slidebg1
    Oxide
  • slidebg1
    Bergamo

بیمارستان فاطمه الزهرا نجف آباد

 

مدیریت بیمارستان : آقای دکتر خندان

مدیرفنی و مهندسی بیمارستان  : آقای مهندس محمدی

مشاور و طراح معماری پروژه:  آقای مهندس صفوی