تور مجازی کاشی مرجان
  • slidebg1
    Nublado
  • slidebg1
    Oxide
  • slidebg1
    Bergamo

اهداف و چشم انداز

ارزش های بنیادین سازمان

صداقت

مشتری مداری 

سرمایه های انسانی

انضباط

نوآوری  و پویندگی

هم فکری و هم افزایی

هم راستا با معیارهای جهانی

محیط زیست

 
 

ماموریت

خلق زیبایی بادوام در معماری محل کار و زندگی از طریق تأمین محصولات سرامیکی 

 

 

چشم انداز

می خواهیم با روش های خلاقانه و نوآورانه و عملکرد مورد رضایت همه ذینفعان بویژه مشتریان با اهداف از پیش تعیین شده، سازمانی شویم توانا در ورود به بازار جهانی و ارائه دهنده محصولاتی زیبا و مدرن متناسب با معماری روز