اقدامات کاشی مرجان در مقابل کرونا
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

اهداف و چشم انداز

ارزش های بنیادین سازمان

مشتری مداری 

راستی و سادگی 

منطق و انضباط 

نوآوری و پویندگی 

هم راستا با معیارهای جهانی 

هم فکری و هم افزایی

برنامه ریزی 

 
 

ماموریت

خلق زیبایی با دوام در معماری محل کار و زندگی

 

 

چشم انداز

می خواهیم با روش های خلاقانه ونوآورانه وعملکرد مورد رضایت همه ذینفعان بویژه مشتریان ، سازمانی شویم بهره ور، جزو پنج برند برترخاورمیانه و ارائه دهنده محصولاتی زیبا و مدرن متناسب با معماری روز