محصولات صنعتی کاشی مرجان
  • slidebg1
  • slidebg1
مقاوم در برابر یخ زدگی | Frost Resistant
چاپ دیجیتال | Digital Printing
تک پخت | Single Fired
سطح براق | Polished Tile

Alabastro Beige

7200

30×30

غیرفعال

Alabastro Light Gray

7198

30×30

غیرفعال

Alabastro Decor

7197

60×30

غیرفعال

Alabastro Brown

7201

60×30

غیرفعال

Alabastro Decor

7196

60×30

غیرفعال

Alabastro Beige

7200

60×30

غیرفعال

Alabastro Gray

7199

60×30

غیرفعال

Alabastro Light Gray

7198

60×30

غیرفعال