محصولات صنعتی کاشی مرجان
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
مقاوم در برابر یخ زدگی | Frost Resistant
چاپ دیجیتال | Digital Printing
تک پخت | Single Fired
نمایه نحوه نصب در پشت کاشی | Display Installation Method, Back of Tile
سطح مات | Matte Tile

Savana Light Gray

7731

30×30

غیرفعال

Savana White

7730

30×30

غیرفعال

Levi Decor

0234

90×30

غیرفعال

Savana Decor

7733

90×30

غیرفعال

Savana Light Gray

7731

90×30

غیرفعال

Savana Decor

7732

90×30

غیرفعال

Savana Decor

7730

90×30

غیرفعال