محصولات صنعتی کاشی مرجان
  • slidebg1
مقاوم در برابر یخ زدگی | Frost Resistant
ضد لغزندگی | Anti Slip
چاپ دیجیتال | Digital Printing
تک پخت | Single Fired
سطح مات | Matte Tile

Iris

7652

30×30

غیرفعال

Iris

7648

30×30

غیرفعال

Iris

0255

90×30

غیرفعال

Iris

0257

90×30

غیرفعال

Iris

7660

90×30

غیرفعال

Iris

7652

90×30

غیرفعال

Iris

0254

90×30

غیرفعال

Iris

7659

90×30

غیرفعال

Iris

0256

90×30

غیرفعال

Iris

7649

90×30

غیرفعال

Iris

7656

90×30

غیرفعال

Iris

7648

90×30

غیرفعال