محصولات صنعتی کاشی مرجان
  • slidebg1
مقاوم در برابر یخ زدگی | Frost Resistant
ضد لغزندگی | Anti Slip
چاپ دیجیتال | Digital Printing
تک پخت | Single Fired
سطح مات | Matte Tile

Bellagio

7055

30×30

غیرفعال

7503

45×45

غیرفعال

7502

45×45

غیرفعال

Bellagio

7055

120×60

غیرفعال

Bellagio

7530

60×60

غیرفعال

4755

45×45

غیرفعال

4754

45×45

غیرفعال

7584

45×45

غیرفعال

7583

45×45

غیرفعال

7582

45×45

غیرفعال

7581

45×45

غیرفعال

7501

45×45

غیرفعال