محصولات صنعتی کاشی مرجان
  • slidebg1
مقاوم در برابر یخ زدگی | Frost Resistant
چاپ دیجیتال | Digital Printing
تک پخت | Single Fired
سطح مات | Matte Tile

Lio

6445

60×30

غیرفعال

Lio

6446

60×30

غیرفعال

Lio

6444

60×30

غیرفعال