محصولات صنعتی کاشی مرجان
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
مقاوم در برابر یخ زدگی | Frost Resistant
چاپ دیجیتال | Digital Printing
تک پخت | Single Fired
سطح نیمه براق | Semi Polished Tile

Rainbow Orange

8409

120×60

Rainbow Gray

8407

120×60

Rainbow Light Gray

8406

90×30

غیرفعال

Rainbow Mustard

8405

120×60

Rainbow Pink

8404

120×60

Rainbow Beige

8403

120×60

Rainbow Blue

8402

120×60

Rainbow Green

8401

120×60

Rainbow white

8400

120×60