اقدامات کاشی مرجان در مقابل کرونا
  • slidebg1

دسته بندی کف آشپرخانه و سرویس بهداشتی - خانواده هارمون

مقاوم در برابر یخ زدگی | Frost Resistant
تک پخت | Single Fired
سطح مات | Matte Tile

7060

90×30
غیرفعال

7059

90×30
غیرفعال