• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

ایما

کد محصول: 7750
ابعاد: 60×60


ضد یخ زدگی
ضد لغزندگی
چاپ دیجیتال
رکتیفاید
تک پخت
گروه سایش
مقاومت به سایش عادی جهت محیط هایی با ترافیک عادی
کلاس اصطکاک سطح
کلاس دو