• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

کملوت

کد محصول: 8513
ابعاد: 60×30


ضد یخ زدگی
ضد لغزندگی
تک پخت
گروه سایش
مقاومت به سایش عادی جهت محیط هایی با ترافیک عادی
کلاس اصطکاک سطح
کلاس دو