• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

نمایشگاه ها

همایش تخصصی کاربرد سرامیک در معماری ، نما و طراحی داخلی - اراک مهرماه 1398

        

 

ششمین کنگره تخصصی و سومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات - تهران مهر ماه 1398

        

 

چهارمین نمایشکاه بین المللی بیماستان سازی ، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی - تهران دی ماه 1397

        

 

پنجمین کنگره تخصصی و دومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات - تهران آذر ماه 1397

        

 

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کاشی سرامیک و چینی بهداشتی - تهران تیر ماه 1397

          

        

 

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کاشی سرامیک و چینی بهداشتی - تهران تیر ماه 1396