جوایز و افتخارات

صادر کننده نمونه استان اصفهان 1396

صادر کننده نمونه استان اصفهان 1396

جایزه ملی تعالی سازمانی 1396

غرفه نمونه نمایشگاه بین المللی استان فارس 1394

صادر کننده نمونه استان اصفهان  1389

غرفه نمونه نمایشگاه بین المللی مشهد 1388

صادر کننده نمونه استان اصفهان 1388

صادر کننده نمونه کشوری 1379

 ارتباط با ما

نشانی دفتر مرکزی: اصفهان، چهارباغ بالا، کوچه کاویان، پلاک 41 | نشانی کارخانه: اصفهان، کمربندی شمالی نجف آباد، شهرک صنعتی منتظریه (ویلا شهر)، شرکت کاشی مرجان

تلفن: 36248019-031 | فکس: 36240642-031 | کارشناس امور مشتریان: 36281237-031 info@marjantileco.com